Αναρτήσεις

Δημόσια Διαβούλευση για τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων για το 2030

Αγαπητοί αναγνώστες, Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που αφορά το παραδοτέο του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων για το 2030. Συγκεκριμένα, σας παροτρύνουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξετάσετε την επικαιροποιημένη έκδοση του παραδοτέου και να το προωθήσετε στα δικά σας δίκτυα. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να έχετε πρόσβαση στο παραδοτέο: D4.4_ National Roadmap for 2030

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων για το 2030

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε το προσχέδιο του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων για το 2030. Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων για το 2030  

Προσχέδιο Παραδοτέου 4.2 (ΟFM),

 Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε το Προσχέδιο Παραδοτέου 4.2.  Παρακαλούμε, αφού το μελετήσετε να δώσετε την ανατροφοδότησή σας, θέτοντας τα σχόλιά σας κάτω από την ανάρτηση.  https://docs.google.com/document/d/1fGvWrhAFkTvS1gdK5Sh13BBO99L-hUHF/edit?usp=drive_link&ouid=116990417229410050455&rtpof=true&sd=true

2η Συνάντηση Διαβούλευσης: Παρουσίαση Προσχεδίου της Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης από την κ. Βεζυργιάννη

 Δείτε το αρχείο στο παρακάτω link: Παρουσίαση προσχεδίου της Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης
Αγαπητοί συνεργάτες, δείτε το αρχείο της Status Quo Analysis στον παρακάτω σύνδεσμο: Status Quo Analysis Report   Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε τα σχόλια σας παρακάτω, τα οποία θα συζητηθούν αναλυτικότερα στη 2η Συνάντηση Διαβούλευσης.